U sklopu održavanja Dječjeg tjedna u gradu Pregradi, danas, 09.10.2015. gradonačelnik grada Pregrade, Marko Vešligaj je zajedno sa dječjim gradonačelnikom, Leo Filipčićem i članovima Dječjeg Gradskog vijeća posjetio DV "Naša radost", kako bi zajedno sa našim najmlađima obilježili Dječji tjedan.

Više

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za mjere iz europske Vinske omotnice. Riječ je o mjerama  Promidžbe na tržištima trećih zemalja, Restrukturiranja i konverzije vinograda te Investicija u vinarije i marketing vina kojima se želi postići  razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva. 

Više

U ime gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, Gradskog vijeća grada Pregrade i gradske uprave svim stanovnicima grada Pregrade upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana Neovisnosti Republike Hrvatske.

8. listopada u Hrvatskoj se kao državni blagdan obilježava Dan neovisnosti u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ.

Više

Temeljem članka 26. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija  studentima  s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 15/15) te temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade Klasa: 602-04/15-01/02  Urbroj: 2214/01-02-15-1 od  5.   listopada 2015. godine,  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje 

NATJEČAJ
o dodjeli top stipendija

Tekst Natječaja sa potrebnim obrascem nalazi se u prilogu.

 

Više

Temeljem članka 19. Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i top stipendija studentima s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 15/15),   Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  

NATJEČAJ
o dodjeli financijske potpore studentima 

 

Tekst Natječaja sa potrebnim obrascima nalazi se u prilogu.

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.