Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj prisustvovali su u Pregradi u petak, 24. srpnja 2015. godine otvaranju mljekomata Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Tušak  iz Općine Tuhelj. Mljekomat je otvoren u ispred zgrade PZ Pregračanke, S. Radića 12, Pregrada.

Zapremina je 150 litara, a prvo punjenje financirala je Krapinsko-zagorska županija, pa građani imaju priliku za besplatnu degustaciju svježeg domaćeg mlijeka

Više

Obavještavaju se građanke i građani Grada Pregrade da se dana 28. srpnja 2015. godine od 15:00-18:00 sati  ne će održati uredovni dan u uredu gradonačelnika Marka Vešligaja u navedeno predviđeno uredovno  vrijeme.

Više

Gradsko vijeće Grada Pregrade je na svojoj 15. sjednici održanoj 20.07.2015. godine donijelo Odluku izdavanju odobrenja za prodaju robe na malo izvan prodavaonice. Navedenom Odlukom dano je odobrenje za postavljanje automata (MLJEKOMATA), u prostoru PZ Pregračanke S. Radića 12, Pregrada. Automat će postaviti i prodavati mlijeko OPG Tušak Nikola, Črešnjevec 3, Tuhelj.

Otvorenje mljekomata održat će se u petak 24.07.2015. sa početkom u 8:00 sati u prostoru PZ Pregračanke, S. Radića 12, Pregrada.

Više

 

RASPOREDI ODVOZA OTPADA OD 01.07.2015. DO 31.12.2015.

  • MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD – prema dosadašnjem rasporedu (četvrtkom i petkom) tri puta mjesečno .

Blagdani i praznici: odvoz predviđen za 25.12.2015. prebacuje se na 26.12.2015.

                               odvoz predviđen za 01.01.2016 prebacuje se na 02.01.2016.

Više

U ponedjeljak 20.07.2015. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, održana je 15. po redu sjednica Gradskoga vijeća. Na sjednici je prisustvovalo osam od  petnaest članova Gradskoga vijeća.

 Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o 12 točaka dnevnog red;

1.      Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2.      Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pregrade,

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.