Datoteke

Naziv Datoteka Datumposloži uzlazno
II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu 04.12.2015
Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu 08.05.2015
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 08.05.2015
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 02.04.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o radu 02.04.2015
Pravilnik o radu 02.04.2015
Poslovnik o radu gradskog vijeća 02.04.2015
Izmjene i dopune statuta 02.04.2015
Statut Grada Pregrade 02.04.2015
Financijski izvjestaji Grad Pregrada 2014. 25.03.2015
Konsolidirani izvjestaji Grad Pregrada 25.03.2015

Stranice