Gradska trgovačka društva / ustanove

VIOP d.o.o.

Stjepana Radića 17, Pregrada
http://www.viop.hr/
tel: 049/376-126,
fax: 049/377-447
e-mail: info@viop.hr

NISKOGRADNJA d.o.o.

Stjepana Radića 17, Pregrada
http://www.niskogradnjapregrada.hr/
tel: 049/376-126
fax: 049/377-447
e-mail: info@niskogradnjapregrada.hr

HUMPLIN do.o.

Lastine 1, Hum na Sutli
Telefon: 049/340-097
Telefaks: 049/300-533
e-mail: humplin@humplin.hr

Dječji vrtić „Naša radost“

Stjepana Škreblina 1, Pregrada
https://dvnasaradost.hr/
tel/faks: 049/377-489
e-mail: dv.nasaradost@pregrada.hr

Muzej Zlatko Dragutin Tudjina

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
Tel: 049/376-122
https://www.muzej-pregrada.hr/
e-mail: muzej@pregrada.hr

Gradska knjižnica Pregrada

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
http://www.knjiznica.hr/pregrada
tel. 049/376-111 
e-mail: knjiznica@pregrada.hr

Pučko otvoreno učilište Pregrada

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087445890677
tel. 049/376-122
e-mail: pou@pregrada.hr

Glazbena škola Pregrada

Ljudevita Gaja 34, Pregrada
http://gs-pregrada.skole.hr/
Tel/fax: 049/377-234
E-mail: glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Brzi pristup