Naknada za novorođeno dijete

Objavljeno Sri, 29/07/2015 - 07:35
pregrada

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Pregrade može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Grada. Naknada za novorođeno dijete sastoji se od dva dijela: novčanog iznosa te prigodnog paketa.

Grad Pregrada uključen je u sustav e-Novorođenče, temeljem Sporazuma o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore sklopljenog s Ministarstvom pravosuđa i uprave te tako roditelji zahtjeve za ostvarenje prava na naknadu za novorođeno dijete mogu podnijeti prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e - Novorođenče.

Brzi pristup