Dostavite svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja

Priznanja

Grad Pregrada za Dan grada daje javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama ili ustanovama.

Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:

1. Zahvalnica, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti".

2. Diploma, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada Pregrade".

3. Plaketa, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi odnosno drugih djelatnosti od posebnog interesa za grad Pregradu".

4. Povelja počasnog građanina dodjeljuje se onim osobama "koje su svojim radom, političkim, znanstvenim, odnosno drugim djelovanjem značajno pridonijele napretku i ugledu Grada Pregrade".

Prema Odluci može se dodijeliti određen najveći broj priznanja kako slijedi: zahvalnica 5, diploma 5, plaketa 3 i povelja počasnog građanina 1.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati:

  1. za pojedince – životopis kandidata, tijek njegova rada i ostvarenih rezultata, obrazloženje razloga predlaganja;
  2. za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, obrazloženje razloga predlaganja.

Pozivamo vas da dostavite vaše obrazložene prijedloge za neko od javnih priznanja najkasnije do 14.02. 2021. godine na adresu Grad Pregrada J. K. Tuškana 2, 49218 Pregrada, e-mailom na grad@pregrada.hr ili osobno.

 

                                                                                               

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Javna priznanja.pdf343.82 KB