Etnološko istraživanje na području Pregrade

Davor Špoljar, Zvjezdana Jembrih, Lidija Bajuk i Marko Vešligaj

U sklopu projekta „Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse“ koji provodi Institut za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba u Pregradi su sredinom listopada boravile dr. sc. Lidija Bajuk i red. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih.

Uz podršku i pomoć u organizaciji Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina znanstvenice su provodile etnološko istraživanje na temu domaćih i divljih životinja u narodnim običajima, usmenoj predaji i drugim aspektima nematerijalne kulturne baštine. Tijekom tri dana znanstvenice su provodile razgovore s nekoliko kazivača prema modelu strukturiranog intervjua, a njihova kazivanja snimljena su za potrebe projekta. Također su obišle Kostel, Vrhe Pregradske, Donju i Gornju Plemenščinu, Vinagoru i Svetojurski Vrh, gdje su posjetile sakralne objekte s ciljem dokumentiranja životinjskih prikaza na freskama, skulpturama i slikama.

Zahvaljujemo svim kazivačicama i drugim uključenima na spremnosti na pomoć i sudjelovanju u projektu, kao i znanstvenicama na odabiru područja grada Pregrade za svoje istraživanje.