Grad Pregrada oslobodio ugostitelje plaćanja komunalne naknade

Logo Grad Pregrada

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike hrvatske obustavljen je rad ugostiteljskih objekata kao jedna od mjera sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Kako bi pomogli ugostiteljima u sanaciji negativnih učinaka ove Odluke na njihovo poslovanje, Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 29. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi.

Odlukom je tako propisano da će se plaćanja komunalne naknade potpuno osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada, za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine do prestanka važenja odluke nadležnog ministra o nastupanju posebnih okolnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID – 19.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. i 3. ovog članka dužan je Gradu Pregradi, Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo podnijeti pisani, obrazložen i dokumentiran zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade.

Dodatno je propisano kako su obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor oslobođeni obveznici komunalne naknade kojima je zbog više sile (požar, poplava, potres i slično) te drugih okolnosti na koje obveznik nije mogao utjecati, a uslijed kojih mu je onemogućeno ili otežano obavljanje djelatnosti, za obračunsko razdoblje u kojem je bilo onemogućeno ili otežano obavljanje djelatnosti i to u visini do 100%.