Grad Pregrada uključen u sustav e-Novorođenče

Ilustracija dijete

Grad Pregrada i Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopili su 19. studenoga 2020. godine Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore, kojim je Grad Pregrada uključen u sustav e-Novorođenče. Time je Grad Pregrada omogućio roditeljima podnošenje zahtjeva za pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete online preko aplikacije e-Novorođenče, odnosno prilikom upisa djeteta u matičnom uredu.

Prilikom prijave djeteta u matičnom uredu, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te ukoliko ispunjavaju uvjete putem aplikacije e-Novorođenče, proslijediti Gradu Pregradi zahtjev na rješavanje.

Drugi način ostvarivanja prava moguć je prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e - Novorođenče uz svega nekoliko klikova.

Podsjećamo, pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Pregrade može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Grada. Naknada za novorođeno dijete sastoji se od dva dijela: novčanog iznosa te prigodnog paketa.

Prednost ovakvog načina podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu naknadu za novorođeno dijete je što roditelji više neće morati dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e - Građani kroz uslugu e - Novorođenče.

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća vezano uz predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete, možete se obratiti na broj telefona 049376-052 ili na e-mail: grad@pregrada.hr.