Gradu Pregradi 99 tisuća kuna za izradu novog lokalnog programa za mlade

Grad Pregrada i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaključili su Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za izradu novog lokalnog programa za mlade.

Naime, krajem kolovoza 2019. godine Grad Pregrada zajedno s partnerom - udrugom Pregrada.info prijavio je projekt „Za mlade u Pregradi – Gradski program za mlade 2021-2025“ ukupne vrijednosti 146.520,00 kuna na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019./2020. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te nam je za provedbu projekta odobreno bespovratnih 99 tisuća kuna.

Projekt se odnosi na poticanje mladih osoba na preuzimanje uloga aktivnih građana u lokalnoj zajednici i razvoj njihovih kompetencija za rješavanje lokalnih potreba i problema te na podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima.

Projekt „Za mlade u Pregradi - Gradski program za mlade 2021.-2025.“ definira nove mjere za mlade te potiče uključivanje mladih u izradu javnih politika prema mladima, a njegov opći cilj je stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u gradu Pregradi te podizanje svijesti zajednice, posebice mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. U godinu dana trajanja projekta održat će se različite aktivnosti usmjerene aktivnom sudjelovanju mladih koje uključuju tribine, radionice, javne akcije, upitnike, fokus grupe te izradu i donošenje samog programa.

S obzirom da je potrebno izraditi novi program za mlade koji će biti usklađen s novim trendovima i potrebama mladih, ovaj projekt prilika je za njegovu kvalitetnu izradu, kroz uključivanje što većeg broja mladih u aktivnosti koji će na taj način dati doprinos ovom bitnom dokumentu.