Imenovanje direktora trgovačkog društva VIOP d.o.o.

Dosadašnjoj direktorici trgovačkog društva VIOP d.o.o ističe mandat dana 30. rujna 2020. g. te je društvo raspisalo javni natječaj. Nakon provedenog natječaja, Nadzorni odbor je na svojoj 9. sjednici održanoj 19. kolovoza 2020. godine donio prijedlog Odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva VIOP d.o.o. slijedom koje je Skupština - Gradonačelnik Grada Pregrade donio Odluku o imenovanju direktora trgovačkog društva VIOP d.o.o. Krunoslava Kolara iz Pregrade. Mandat imenovanog traje četiri godine, a započinje 1. listopada 2020. godine.

Odluka o imenovanju direktora trgovačkog društva VIOP d.o.o. dostavljena je kao informacija na znanje Gradskom vijeću Grada Pregrade.