Izgrađen opskrbni cjevovod u Pavlovcu

Završeni su radovi na izgradnji opskrbnog cjevovoda u naselju Pavlovec kako bi se omogućila optimalizacija opskrbe vodom potrošača na tome području te omogućili priključci za nove korisnike.

Naime, na području naselja Pavlovec potrošači su opskrbljivani vodom putem cjevovoda starog lokalnog vodovoda Sopot- Stipernica, koji je tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća preuzelo na upravljanje društvo Niskogradnja, kao tadašnji javni isporučitelj vodne usluge na području Grada Pregrade. Zbog tehničke neadekvatnosti preuzetog lokalnog vodovoda, u svrhu optimalizacije opskrbe vodom zapadnog dijela grada Pregrade koji obuhvaća naselja Sopot, Višnjevec, Pavlovec, Stipernica i Marinci, u periodu od 2009. do 2015. godine projektiran je i izgrađen novi vodoopskrbni podsustav „Sopot-Stipernica-Marinci“. Početnu točku novog vodoopskrbnog podsustava predstavlja vodospremnik „Sopot“, zapremnine V=200 m³, a pored njega izgrađen je i magistralni cjevovod ukupne duljine 17.600,00 m. Dosad su na novi sustav prespojeni potrošači na području naselja Marinci i Stipernica te dio potrošača naselja Sopot i Višnjevec, a za prespajanje potrošača naselja Pavlovec te radi mogućnosti povećanja broja korisnika, bilo je potrebno je izgraditi novi opskrbni cjevovod. Iznos investicije je 119.988,40 kuna bez PDV-a, a radovi su obuhvatili izgradnju 1.045 metara cjevovoda te jedan nadzemni i jedan podzemni hidrant. Izvođač radova bilo je društvo Niskogradnja d.o.o. Pregrada, a u financiranje su se uključili Krapinsko-zagorska županija i Grad Pregrada.