Izgradnja cjevovoda podsustava visoke zone "Žolekov breg"

Završena je provedba javne nabave za odabir izvođača izgradnje glavnih opskrbnih cjevovoda podsustava „Žolekov Breg“ i tlačnog cjevovoda CS „Košenine“ - VS „Žolekov Breg“, kao i jednostavna nabava za stručni nadzor. Trenutno je sva dokumentacija predana Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, radi II. faze kontrole te se uskoro očekuje Odluka o dodjeli sredstava, nakon čega će započeti radovi.

Podsjetimo, temeljem pozitivno ocijenjenog Zahtjeva za potporu, za podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije – provedba tipa operacije  7.2.1 „Ulaganja u  građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u srpnju 2019. godine potpisan je Ugovor o financiranju.  Procijenjeni iznos potpore je 4.632.943,00 kuna, a intenzitet potpore ostvaruje se u visini od 100 posto (dio iz proračuna Republike Hrvatske, a dio iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj).

Izgradnjom navedenih objekata, bit će stečeni uvjeti za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu grada Pregrade.