Javna rasvjeta- prva faza 2015.g.

U sklopu projekta "Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja" (u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) završena je prva faza radova za 2015. godinu
U prvoj fazi radova za 2015. godinu demontirale su se stare i montirale nove svjetiljke u slijedećim ulicama :
Kolarija, Grofova Ratkaya, Pregrada Vrhi (prema Lenartu), Sopot (Kamenščak), A.Mihanovića,  Kostelgradska (od vage do kamenoloma) sa ocjepom (Zajec, Cvek) 
Nastavak realizacije projekta bit će na jesen 2015. godine (druga faza) kada će se izvoditi radovi na lokacijama u mjesnim odborima koje su predviđene projektom. Radovi se planiraju u 10. i 11.mjesecu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.