Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar

Grb Grada Pregrade

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela  za financije i gospodarstvo Grada Pregrade raspisuje

                                                           JAVNI  NATJEČAJ

                                                           za prijam u službu

u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade,  na radno mjesto: Viši stručni suradnik-poljoprivredni redar 1 izvršitelj/ica, (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: Grad Pregrada, Općina Krapinske Toplice i Općina  Desinić.

Uvjete i način prijave možete pogledati na stranici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305785.html

 

 

 

 

Prilozi