Konačna rang lista - TOP stipendije

Temeljem članka 21. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU TOP STIPENDIJU STUDENTIMA

U 2019./2020. GODINI

 

Ime i prezime:

Bodovi:

1.

Leona

Zajec

1836

2.

Alen

Dumić

1441

3.

Aleksandra

Strabić

1262

4.

Dora

Kolar

1247

5.

Veronika

Gajšak

1204

6.

Marino

Dumić

1157

7.

Andreja

Krizmanić

1152

8.

Tamara

Škrinjar

1131

9.

Karlo

Pasariček

1097

10.

Ivan

Presečki

1083

11.

Tena

Špiljak

1068

 

Na osnovu konačne rang liste za dodjelu stipendija, Grad Pregrada s korisnikom stipendije, sklapa ugovor.
Potpisivanje ugovora sa studentima održat će se u petak, 3. siječnja 2020. u Gradskoj vijećnici, Josipa Karla Tuškana 2, s početkom u 10 sati.

 

 

Prilozi