Međunarodni dan žena - 8. ožujka

Međunarodni Dan žena simbol je borbe za ravnopravnost koja još uvijek traje. Žene neprestano prihvaćaju nove izazove koji se stavljaju pred njih i bore se za svoj položaj u društvu. Iako je od prvog obilježavanja Dana žena 1909. godine napravljen veliki pozitivni pomak u položaju žena u društvu, ovaj dan prilika je da ukažemo na nepravdu, nejednakost i ograničenja kojima su žene još uvijek izložene. Osim što se podsjećamo na snagu, hrabrost, odlučnost i inicijativu žena koje su imale važnu ulogu kroz povijest, ovaj dan simbol je otpora i poruka svima koji žele ograničiti teško izborena prava žena te dan kada se poziva na promjene kako bi još više osnažili ženska, odnosno ljudska prava.

Sretan vam Međunarodni dan žena!