Mjere pomoći gospodarstvu i građanima

S ciljem pomoći gospodarstvu te građanima i građankama Pregrade, Grad Pregrada će sljedećim odlukama doprinijeti u prevladavanju poteškoća izazvanih aktualnom epidemiološkom situacijom:

1. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade Republike Hrvatske roditelji s područja Grada Pregrade, korisnici usluga DV Naša radost umanjit će se cijene plaćanja navedenih usluga. Isto se odnosi i na roditelje s područja Grada Pregrade čija djeca borave u vrtićima u drugim jedinicama lokalne samouprave, a Grad im sufinancira dio troškova boravka u tim vrtićima.

2. Pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti privremeno se daje odgoda plaćanja komunalne naknade od 1. do 6. mjeseca 2020. godine do 15.7.2020., s mogućnošću produljenja te kasniju obročnu otplatu.

3. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su javnih površina na području grada Pregrade umanjit će se obveza plaćanja zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

4. Privremeno se obustavlja naplata svih prisilnih naplata prihoda.

Posljedice epidemije CVOID-19 (koronavirusa) očekuju se i u realizaciji Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu. Iz tog je razloga upućen poziv na štednju u poslovanju svih proračunskih korisnika Grada Pregrade, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada te su donesene sljedeće mjere:

  1. Do daljnjega neće biti novih zapošljavanja u Gradu Pregradi te gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.
  2. Svi planirani rashodi koji nisu neophodni za redovito osnovno poslovanje i održavanje komunalne infrastrukture se obustavljaju.
  3. Obustavljaju se sve kapitalne investicije Grada Pregrade, osim onih već ugovorenih te investicija sufinanciranih iz EU fondova.
  4. Obustavljaju se planirani natječaji i javni pozivi, kao i donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro organizacijama civilnog društva te za financiranje projekata/programa udruga u sportu.
  5. Proslava Dana Grada i Kostelska Uskrsna pištola zbog protuepidemijskih mjera i mjera socijalnog distanciranja neće se održati. Program ostalih manifestacija uskladit će se s financijskim mogućnostima.

Navedene mjere na snazi su do 19.4.2020., no ukoliko će doći do takve potrebe, Grad Pregrada donijet će nove mjere za ublažavanje poteškoća za one najpogođenije.