Nove mjere Stožera civilne zaštite Grada Pregrade

Grb Grada Pregrade

Na području Grada Pregrade trenutno je 28 osoba pozitivnih na koronovirus. U cilju prevencije širenja COVID-19 na području Grada Pregrade, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo i uputama Stožera civilne zaštite RH te Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Stožer civilne zaštite Grada Pregrade donio je sljedeće zaključke:

Za učenike 1- 4. razreda OŠ Janka Leskovara određena je dodatna mjera obveznog nošenja maski za vrijeme boravka u zajedničkim prostorijama škole, prema zahtjevu koji je uputila škola.

Obustavlja se korištenje Gradske vijećnice te se zabranjuje korištenje vatrogasnih domova, kao i planinarskog i lovačkog doma te drugih društvenih domova na 14 dana.

Službenici Grada Pregrade radit će prema uobičajenom rasporedu, ali se ograničava rad sa strankama na način da će se uglavnom komunikacija vršiti putem telefona na broj 049/376 052  ili putem e-maila: grad@pregrada.hr. Dolazak je moguć uz prethodnu najavu, a prije ulaska u poslovne prostorije mjeri se tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom te se uvode evidencijske liste posjetitelja. Za cijelo vrijeme boravka u poslovnim prostorijama uvodi se obveza nošenja zaštitnih maski. Gradskim društvima Niskogradnja d.o.o. i Viop d.o.o. također je dan naputak da se komunikacija sa strankama, odnosno korisnicima usluga vrši putem telefona ili putem e-maila.

Pogrebi i ispraćaji na gradskim grobljima u Pregradi, Kostelu, Vinagori i Stipernici održavaju se u krugu uže obitelji uz poštivanje mjera fizičke distance (razmak od najmanje 1,5 m) i nošenje zaštitnih maski te se zabranjuje ulazak u mrtvačnice, kao i ostvarivanje bilo kakvog fizičkog kontakta.

Molimo sve građane da se pridržavaju preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza te izbjegavaju bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Mjere.pdf410.13 KB