Obavijest građanima

Grb Grada Pregrade

Obavještavamo građane i građanke Pregrade da Silvija Kramarić, koja je obavljala posao poljoprivredne redarke za područje Grada Pregrade, Općine Desinić i Općine Krapinske Toplice odlazi na novo radno mjesto s danom 1. listopada 2020.

Za novog poljoprivrednog redara bit će raspisan natječaj u skorom roku.