Obavijest o nemogućnosti prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Eko-flor plus d.o.o. obavještava kako zbog nastale situacije oko virusa COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite RH donesenih radi sprečavanja širenja bolesti, do daljnjega neće biti u mogućnosti pružati uslugu prikupljanja glomaznog (krupnog) otpada prema naprijed utvrđenom rasporedu.

Isto vrijedi i za prikupljanje otpada putem reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave u kojima tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. pruža takvu uslugu.

Prikupljanju krupnog (glomaznog) otpada pristupit će se nakon smirivanja situacije oko koronavirusa, sve sukladno odgovarajućim odlukama nadležnih institucija vezanih uz daljnja postupanja, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. kao davatelj javne usluge uložit će sve napore kako bi se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada nastavila odvijati prema redovnom rasporedu, sve u cilju održavanja čistoće na području grada Pregrade pri čemu napominju kako se uvelike povećala količina miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada što u trenutnoj situaciji uvelike otežava pružanje usluga te troši dodatno vrijeme i kapacitete radne snage prilikom prikupljanja otpada.