Obavijest učenicima i studentima za nastavak financijske potpore Grada Pregrade

Knjiga

Člankom 9. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 43/2019, u daljnjem tekstu Odluka) propisano je kako su učenici  i studenti, koji ostvare pravo na financijsku potporu Grada Pregrade dužni prilikom početka svake školske/ akademske godine, a najkasnije do 01.11. tekuće godine dostaviti Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti svu dokumentaciju iz članka 8. Odluke, kako bi se utvrdio nastavak prava na financijsku potporu.

Sukladno navedenom ovim putem pozivamo sve učenike i studente koji su u školskoj odnosno akademskoj 2019./2020. godini ostvarili pravo na financijsku potporu Grada Pregrade da postupe u skladu s odredbama Odluke.

Obrazac zahtjeva za nastavak prava prilažemo uz ovu objavu. U prilogu se nalaze i preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2020. godinu.

Obrazac zahtjeva i potrebnu dokumentaciju možete predati, u zatvorenoj kuverti, osobno u prostorijama Grada Pregrade ili dostaviti poštom na adresu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada uz naznaku „NASTAVAK FINANCIJSKE POTPORE 2020./2021“. najkasnije do 1.11.2020. godine.