Održan pripremni sastanak projektnih partnera na projektu Žene za Zagorje 2

U Prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Krapina u četvrtak, 27. veljače održan je pripremni sastanak projektnih partnera na projektu Žene za Zagorje 2. Projekt će se prijaviti na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosit će do 5 milijuna kuna. Projekt će trajati do 18 mjeseci i provodit će se na području 13 jedinica lokalne samouprave, odnosno na području djelovanja GDCK Krapina, GDCK Pregrada i GDCK Klanjec.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šestero krajnjih korisnika. Ženama će se omogućiti obrazovanje/osposobljavanje koje se upisuje u radnu knjižicu, a izbor će ovisiti o potrebama žena uključenih u projekt te potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada.