Održana 25. sjednica Gradskog vijeća

U gradskoj je vijećnici u četvrtak, 28. svibnja 2020. održana 25. sjednica Gradskog vijeća. Sjednici se odazvalo devet vijećnika i vijećnica te su sve odluke donesene jednoglasno.

Nakon usvajanja zapisnika sa svoje 24. sjednice, Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o radu i Izvršenje Financijskog plana za 2019. godinu Muzeja grada Pregrade i Gradske knjižnice Pregrada, uz posebne pohvale za ravnatelje obje ustanove na brojnim projektima i aktivnostima koje provode.

Donesena je i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. Izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina radi usklađivanja sa Zakonom o muzejima, a također je dana suglasnost za provedbu projekta adaptacije zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom odobrenog na natječaju Ministarstva kulture. Prihvaćeno je i izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2019.g. te je donesena Odluka o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., Odluka o uporabi dobiti za 2019.g., te Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru. Uz to, dana je suglasnost Niskogradnji za odobrenje okvirnog minusa po žiro-računu.

Gradski vijećnici i vijećnice donijeli su i odluku o jedinstvenoj cijeni priključka na vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov breg“. Naime, za taj vodoopskrbni sustav potrebno je izgraditi četiri temeljna objekta. Dva su realizirana, u tijeku su radovi na izgradnji cjevovoda te će potom biti stečeni uvjeti za priključak na vodoopskrbu, čime će se omogućiti opskrba vodom tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i općine Hum na Sutli.

Na sjednici je prihvaćeno Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2019.g. i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2019.g., zajedno sa svim pripadajućim izvješćima o izvršenju javnih potreba i programa, a donesene su i I. izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu. Naime, zbog smanjenja proračunskih prihoda nastalih posljedično epidemiji COVID-19, proračun je znatno smanjen u odnosu na plan. Tako su predviđeni prihodi u iznosu od 27 milijuna te rashodi u iznosu od 25 milijuna kuna. Najvažnije smanjenje odnosi se na smanjenje primitaka od zaduživanja za izgradnju Ekološkog bazena. No, ovaj projekt i dalje ostaje strateški te će se ovisno o turističkoj slici u budućnosti i realizirati. Povezano s rebalansom proračuna, donesene su i Odluke o obustavi isplate naknada članovima Gradskog vijeća Grada Pregrade i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pregrade, kao i predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o.

Uslijed nastupanja posebnih okolnosti proglašenja epidemije virusom COVID-19, a s ciljem ublažavanja negativnih posljedica širenja virusa u odnosu na poduzetnike koji djeluju na području Grada Pregrade, a koji su obustavili obavljanje djelatnosti za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze koronavirusom, donesena je Odluka o oslobađanju od komunalne naknade za razdoblje od početka ožujka do kraja svibnja 2020. Također, Gradsko vijeće donijelo je Program sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2020. godini, kojim se sufinanciraju kamate na kredite subjektima malog gospodarstva.

Uz to, donesena je Odluka o kupnji zemljišta zbog potrebe izgradnje autobusnog ugibališta  i pomoćnog prostora za dječje i sportsko igralište, kao i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i provedbe parcelacijskog elaborata izrađenog u svrhu regulacije i uređenja vodotoka Kosteljina u Benkovu. Dodatno, prihvaćeno je Izvješće o radu Savjeta mladih uz pohvale na mnogobrojnim aktivnostima te je dana suglasnost na Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada  u odgojno-obrazovnu 2020./2021. godinu.

Odluke i zaključke s 25. sjednice možete vidjeti na sljedećem linku: 

https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVvXWZ_Ns4g4XaQLi4?e=kX9gNZ