Održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Pregrade

U četvrtak, 27. veljače 2020. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Pregrade.

Na sjednici je Služba civilne zaštite Krapina Područnog ureda civilne zaštite Varaždin provela osposobljavanje članova i članica pregradskog stožera, koje je obuhvatilo teme civilne zaštite na području Republike Hrvatske, zakonske i podzakonske okvire koji uređuju to područje, operativne snage sustava civilne zaštite, velike nesreće i  katastrofe, prava i obveze članova stožera civilne zaštite, odnose s javnošću, odnosno komunikaciju s medijima u slučaju nesreća i katastrofa.

Nakon provedenog osposobljavanja članovi Stožera raspravljali su o Godišnjem provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara na području grada Pregrade te Planu operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini.