Otvorena izložba "Podravska naiva u Pregradi"

Ispred zgrade Muzeja grada Pregrade u srijedu, 23. rujna 2020. održano je otvorenje izložbe „Podravska naiva u Pregradi“  koja je postavljena u Galeriji Muzeja grada Pregrade.

Izložba „Podravska naiva u Pregradi“ predstavlja rezultat dobre međumuzejske suradnje između Muzeja grada Pregrade i Muzeja grada Koprivnice. „U pedeset godina povijesti manifestacije Branje grojzdja, u Pregradi smo stvorili tradiciju postavljanja izložbi upravo za vrijeme trajanja manifestacije. Ovom izložbom na jedan način zaokružujemo, a na drugi nastavljamo tu tradiciju, a osim toga, jačamo veze s našim prijateljima i povezujemo Podravinu sa Zagorjem. Ovom prilikom najljepše zahvaljujem kolegama iz Muzeja grada Koprivnice: Heleni Kušenić, Robertu Čiminu i Saši Hreniću na pomoći i dobroj suradnji pri nastajanju ove izložbe“,  istaknuo je ravnatelj Muzeja grada Pregrade Davor Špoljar.

Izložbu je predstavila viša kustosica Muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić, istaknuvši da ona donosi presjek svih generacija Hlebinske škole, kao i danas aktivnih nastavljača tradicije, i to kroz zajednički nazivnik vinogradarstva. Tema vinograda uspješno spaja dva jednako važna segmenta naivne umjetnosti i (seoskog) života – posao i zabavu – zabilježena u crtežu i slici. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Robet Čimin.

U popratnom programu nastupili su tamburaši Kulturno-umjetničkog društva Pregrada, a događanju su prisustvovali zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.