PDSE projekt: Otkrijte što stanovnici Pregrade misle o kvaliteti života u svom gradu

U sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dvaju hrvatskih gradova, Ludbrega i Pregrade, 6. srpnja 2020. održan je još jedan sastanak partnera i članova Vijeća za društvenu i solidarnu ekonomiju grada Pregrade. Fokus sastanka ovoga puta bio je na predstavljanju rezultata Studije kvalitete života u gradu Pregradi.

Nakon uvodnog razgovora o dosad provedenim aktivnostima projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, predstavljeni su rezultati Studije kvalitete života u gradu Pregradi koji su pokazali da se 88% ispitanika osjeća ponosno što su stanovnici grada Pregrade, 85,1% smatra Pregradu super mjestom za život, dok se dijelom lokalne zajednice osjeća njih 79,1%.

Provedeno istraživanje ukazalo je na višu razinu povjerenja u odnosu na nacionalnu razinu te na dobru razinu socijalne podrške među ljudima i uključenosti u rad organizacija civilnoga društva. Također, iz rezultata je vidljiva visoka razina povjerenja u rad gradske vlasti, zadovoljstvo javnim uslugama, razinom sigurnosti i sreće.

Zaključeno je da ispitanici koji su zadovoljniji što žive u gradu, koji su aktivni u organizacijama civilnog društva i imaju više povjerenja u ljude ujedno imaju i više povjerenja u gradsku upravu te su optimistični u vezi budućnosti. S druge strane, lokalna mobilnost, mladi i ruralni razvoj područja su na koja bi, prema rezultatima Studije kvalitete života u gradu Pregradi, građani i dionici mogli biti zainteresirani primjeniti DSE pristup i politike.

Na sastanku se razgovaralo i o nadolazećem DSE treningu, koji će se održati od 14. do 16. rujna, u sklopu kojeg će švicarski partner u projektu, Apres GE, sudionike treninga educirati o modelima dobre prakse društvene i solidarne ekonomije. Uslijedit će Dan dobre ekonomije koji će 25. rujna, u sklopu manifestacije Branje grojzdja, predstaviti principe društvene i solidarne ekonomije predstaviti širem građanstvu.

ZMAG-ov projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

* Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.