Popis studenata za dodjelu financijske potpore u 2020./2021. godini

Ilustracija

Temeljem odredaba Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

Popis studenata za dodjelu financijske potpore Grada Pregrade u 2020./2021. godini

 

 

Red br.

Prezime i ime studenta

Iznos mjesečne financijske potpore

1.

Hohnjec Tea

650 kn

2.

Čuk Dario

550 kn

3.

Leskovar Martina

550 kn

4.

Bat Dario

450 kn

5.

Kolenko Josip

450 kn

6.

Krušlin Augustina

450 kn

7.

Krušlin Paula

450 kn

8.

Martinko Lucija

450 kn

9.

Podhraški Kristina

450 kn

10.

Podhraški Krunoslav

450 kn

11.

Živičnjak Erika

250 kn

12.

Živičnjak Monika

250 kn