Popis učenika i studenata za nastavak financijske potpore u 2020./2021.

Ilustracija

Temeljem Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva za nastavak prava na financijsku potporu učenika srednjih škola i studenata s područja grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje Popis za nastavak financijske potpore učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Pregrade u školskoj i akademskoj godini 2020./2021.

a) Učenici kojima se nastavlja pravo na financijsku potporu na osnovi kriterija izravne dodjele u školskoj godini 2020./2021.:

 1. Bosnar Dejan
 2. Čuk Tea
 3. Dravinec Ivica
 4. Petecin Mario
 5. Podhraški Katarina
 6. Posavec Ana
 7. Vnučec Marko
 8. Vrbanc Dorotea
 9. Živičnjak Domagoj

b) Učenici kojima se nastavlja pravo na financijsku potporu na osnovi financijskog kriterija u školskoj godini 2020./2021.:

 1. Bat Danijela
 2. Bat Martina
 3. Blažun Maja
 4. Blažun Martina
 5. Blažun Melita
 6. Boršić Tina
 7. Filipčić Leo
 8. Kolenko Sonja
 9. Kramar Ivana
 10. Leskovar Ela
 11. Vnučec Valentina

c) Studenti kojima se nastavlja pravo na financijsku potporu na osnovi kriterija izravne dodjele u akademskoj godini 2020./2021.:

 1. Belošević Danijel
 2. Hohnjec Domagoj
 3. Rogina Edi
 4. Vincelj Nikola

d) Studenti kojima se nastavlja pravo na financijsku potporu na osnovi financijskog kriterija u akademskoj godini 2020./2021.:

 1. Burić Mario
 2. Crčić Nikolina
 3. Hohnjec Lucija
 4. Horvat Katarina
 5. Jug Nikola
 6. Filipčić Tea
 7. Ljubić Petra
 8. Mikulaš Patricija
 9. Pavlić Ivan