Postavljena kosa stubišna platforma u zgradi Gradskog muzeja i knjižnice

Kosa stubišna platforma

U srijedu, 14. listopada 2020. u zgradi muzeja i knjižnice u Pregradi puštena je u pogon kosa stubišna platforma. Platforma modela V64 za savladavanje jednog kraka stepeništa ugrađena je na prvo unutarnje stepenište u zgradi muzeja i knjižnice, koje povezuje ulazni prostor u zgradu s visokim prizemljem, gdje se nalaze prostori Gradske knjižnice Pregrada, galerija, muzejska trgovina (suvenirnica) i sanitarni čvor. Platforma je nabavljena postupkom jednostavne nabave kojeg je u kolovozu 2020. proveo Muzej grada Pregrade, tijekom kojeg su pristigle dvije ponude, od kojih je najpovoljniju ponudu predala tvrtka Adrialift d.o.o. iz Rijeke. Cijena ponude bez PDV-a iznosi 65.000,00 kuna, dok je s PDV-om to iznos od 81.250,00 kuna.

Platforma je nabavljena u sklopu projekta „Adaptacija zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom“, kojeg je ravnatelj Muzeja grada Pregrade dr. sc. Davor Špoljar u listopadu prošle godine prijavio na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (programi investicija) te mu je odobren iznos sufinanciranja od 150 tisuća kuna. Dodatnih 20 tisuća kuna osigurano je za provedbu projekta iz sredstava Grada Pregrade, a 5 tisuća kuna iz vlastitih sredstava Muzeja grada Pregrade. Potom je izrađena tehnička dokumentaciju, koja je uključivala detaljnu izmjeru stepeništa u zgradi muzeja i knjižnice te izradu tlocrta i presjeka stepeništa i potencijalnih platformi za ugradnju. Cijena izrade projektne dokumentacije iznosila je 8.875,00 kuna, a izradila ju je tvrtka Adrialift d.o.o. iz Rijeke. S obzirom na to da se zgrada muzeja i knjižnice nalazi u zoni zaštite nepokretnog kulturnog dobra pod nazivom „Kulturno-povijesna cjelina grada Pregrade“, upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, muzej je 3. srpnja 2020. za ugradnju platforme ishodio suglasnost od nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini Ministarstva kulture i medija RH.

Osim ugradnje kose stubišne platforme, projekt obuhvaća i radove na sanaciji ulaznih vrata zgrade muzeja i knjižnice te radove na rekonstrukciji vanjskog ulaznog dijela, za koje je muzej također dao izraditi tehničku dokumentaciju i ishodio potrebna prethodna odobrenja od strane nadležnog konzervatorskog odjela. Radovi na sanaciji ulaznih vrata te radovi na rekonstrukciji vanjskog ulaznog dijela trebali bi uskoro započeti.

Realizacijom ovog projekta osobama s invaliditetom te osobama smanjene pokretljivosti bit će olakšan pristup javnim prostorima u kojima su smješteni Gradska knjižnica Pregrada te Muzej grada Pregrade. Ovim projektom muzej želi osigurati dostupnost javnih i kulturnih sadržaja koji se odvijaju u zgradi muzeja i knjižnice svim zainteresiranima, uključujući osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Provedbom projekta želi se također povećati vidljivost osoba s poteškoćama u javnom životu grada i potaknuti njihov aktivniji angažman u kulturnim aktivnostima.