Poziv na dostavu fotografija povodom Međunarodnog dana volontera

izložba

Mreža udruga Zagor već tradicionalno organizira izložbu fotografija volonterskih aktivnosti povodom Međunarodnog dana volontera koji se svake godine obilježava 5. prosinca. S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, izložba će ove godine biti organizirana virtualno, na mrežnim stranicama Zagora (u obliku kataloga fotografija lokalnih volonterskih aktivnosti/akcija).

Pozivaju se svi zainteresirani organizatori volontiranja da pošalju fotografije koje prikazuju konkretne lokalne volonterske aktivnosti/akcije koje su se odvijale na području Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini. Cilj poziva je promocija volonterstva na lokalnoj razini te njegovo vrednovanje kao društveno korisne aktivnosti kako za pojedinca, tako i za cijelu zajednicu.

Način prijave:
1. Svi zainteresirani organizatori volontiranja mogu poslati najviše 3 fotografije koje prikazuju volontersku aktivnost/akciju.
2. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku u visokoj rezoluciji.
3. Uz svaku fotografiju treba poslati kratki opis aktivnosti/akcije, ime i prezime autora/ice fotografije i ime organizacije/ustanove/institucije koja je provela aktivnost/akciju.
4. Dostavom fotografija, prijavitelj/ica potvrđuje da posjeduje suglasnost za objavljivanje, posebice ukoliko su na fotografijama maloljetne osobe, te garantira da ne postoje prava trećih osoba i da će sve zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade.
5. Dostavljeni podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koristi isključivo u svrhe obilježavanja Međunarodnog dana volontera i neće se koristiti u druge svrhe.
Organizator događaja dužan je prijavitelju/ici pružiti sve potrebne informacije sukladno članku 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Dostavom podataka prijavitelj/ica jamči istinitost podataka te svoju privolu davanja podataka u navedene svrhe.
6. Fotografije se šalju putem elektroničke pošte na volontirajmo@zagor.info u razdoblju od 2. do 23. studenog 2020. godine.
7. Po isteku roka za prijavu odabrat će se fotografije (fotografije iz kojih je vidljiva određena volonterska aktivnost/akcija) koje će biti izložene virtualno 5. prosinca u 10,00 sati (mrežne stranice Mreže udruga Zagor) povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera. Odabir fotografija vršit će žiri, prvenstveno prema kriterijima stvarnog prikaza volonterske aktivnosti/akcije i kvalitetom fotografije. Prijavom na ovaj poziv svi prijavitelji/ce se slažu da će se njihove fotografije javno objavljuju uz navođenje autora/ice odnosno vlasnika/ce fotografije.
8. Ukoliko dostavljene fotografije ne ispunjavanju zadane kriterije iste neće biti uzete u obzir.

Izložba se organizira u sklopu projekta "Volonterski centar VolontirAJMO" kojeg provodi Mreža udruga Zagor uz partnerske organizacije Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Krapina, Općina Jesenje, Općina Konjščina, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Gornje Jesenje, Osnovna škola Josipa Broza, Srednja škola Konjščina, Srednja škola Krapina, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla i Krapinsko-zagorska županija. Projekt sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.