Prvi sastanak partnera na projektu "Veselo, veselo seniori"

ZOOM sastanak

Održan je prvi partnerski sastanak projekta „Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ preko Zoom aplikacije, na kojem su predstavljene dosadašnje aktivnosti i provedba na projektu te dogovorene buduće aktivnosti i provedba projekta.

Cilj projekta je unaprijediti socijalnu uključenost starijih osoba pružajući učinkovite i kvalitetne socijalne usluge u ruralnom području. Projektom će se unaprijediti kvaliteta života starijih osoba kroz organizaciju dnevnih aktivnosti i jačanje podrške obitelji i zajednice te će se ojačati kapacitete lokalnih stručnjaka u svrhu razvoja usluga za starije osobe na lokalnoj razini.

Projekt financira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 1.419.010,26 kn. Nositelj projekta je  Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, a partneri na projektu su Mreža udruga Zagor, Centar za socijalnu skrb Krapina, Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla.