Rang lista za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje udrugama

Temeljem čl  7. Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ 1/17, u daljnjem tekstu Odluka), te pregledanih i ocijenjenih prijava podnesenih sukladno objavljenom Javnom natječaju za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje udrugama (Klasa: 940-01/20-01/41, Urbroj: 2214/01-02-20-3) od 27.05.2020. godine, Povjerenstvo za provedbu  natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva utvrđuje i objavljuje

RANG LISTA

Red.br. prijave

Datum zaprimanja prijave:

Podnositelj:

Adresa sjedišta podnositelja:

Prostor koji se dodjeljuje udruzi:

Broj ostvarenih bodova:

1.

10.06.2020. godine

Vatrogasna zajednica Grada Pregrade

J.K. Tuškana 2, Pregrada

Prostor  11

(podrum), Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

27

2.

10.06.2020. godine

Klub liječenih alkoholičara „Kunagora“ Pregrada

Kostelgradska ulica 18, Pregrada

Prostor C-5

(kat), Pod Lenartom 1, Pregrada

21

3.

12.06.2020. godine

Udruga umirovljenika Pregrada

J.K. Tuškana 2, Pregrada

Prostor 7 (podrum), Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

29

Ova Rang lista objavit će se na služenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Na ovu Rang listu podnositelj prijave može uložiti prigovor na neuvrštavanje ili redoslijed na listi u roku 8 dana od dana objave liste na Internet stranici Grada Pregrade.

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

Predsjednica Povjerenstva

Ksenija Ogrizek, dipl.iur.,v.r.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Rang lista 2020.docx80.65 KB