Ravnatelj Muzeja grada Pregrade sudjelovao na međunarodnoj konferenciji „Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju“

ZOOM konferencija

Između 15. i 17. listopada 2020., u organizaciji Tiflološkog muzeja iz Zagreba održana je znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, pod nazivom „Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju“. Iako je konferencija prvotno trebala biti održana u Zagrebu, zbog epidemiološke situacije održana je online, putem platforme Zoom. Teme konferencije bile su: Zakonska regulativa vezana za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i zaštitu socijalnih prava ranjivih osoba, Podzastupljene i ranjive skupine: potrebe i mogućnosti, Pristupačnost ustanova u kulturi: muzej kao prostor mogućnosti te Uloga i poslanje muzeja u suvremenom društvu. Konferencija je okupila 60-ak djelatnika iz muzejskih ustanova, od ravnatelja, kustosa, muzejskih pedagoga te sociologa, psihologa, edukacijskih rehabilitatora, socijalnih radnika, pravnika, dužnosnika i predstavnika udruga. Osim stručnjaka iz Hrvatske, na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Ukrajine.

Cilj konferencije bila je razmjena ideja i iskustava vezanih uz podzastupljene skupine u fizičkom i virtualnom muzejskom okruženju, odnosno prilagodba prostora, sadržaja i aktivnosti potrebama takvih osoba. Uz osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, obuhvaćena su bile i osobe treće životne dobi, osobe slabijeg socio-ekonomskog stanja, manjinske zajednice i druge podzastupljene skupine, a u obzir se uzela i spolna i rodna ravnopravnost.

Ravnatelj Muzeja grada Pregrade dr. sc. Davor Špoljar na konferenciji je sudjelovao s izlaganjem pod nazivom „Otvoreni, uključivi i dostupni: prilagodba muzeja za pristup osobama s invaliditetom“, u kojem je predstavio problematiku prilagodbe ustanova u kulturi smještenih u povijesnim zgradama i kulturno-povijesnim cjelinama na primjeru projekta adaptacije zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom. Podsjetimo, projekt adaptacije zgrade muzeja i knjižnice trenutno je u provedbi, a sufinanciraju ga Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Pregrada i Muzej grada Pregrade.