Robert Gretić novi predsjednik Udruge vinara i vinogradara "Dobra kaplica"

U subotu, 21. veljače 2020. godine održana je izborna skupština Udruge vinara i vinogradara „Dobra kaplica“ Pregrada.

Nakon podnesenih izvještaja izabrano je novo vodstvo udruge te je tom prilikom za predsjednika izabran Robert Gretić, za zamjenika predsjednika Branko Kramarić, za tajnika Slavko Barić, a za blagajnika Damir Hohnjec. Kao plan za 2020. godinu novoizabrani predsjednik istaknuo je prijavu na natječaj Grada Pregrade za dobivanje novčane potpore, organizaciju edukativno-programskog putovanja za vinare te pripremu i organizaciju ocjenjivanja vina.

Također, udruga planira organizirati i nekoliko stručnih predavanja na temu zaštite vinove loze i proizvodnju vina, pripremiti proslavu Martinja, a uključit će se i u manifestacije i događanja Grada Pregrade povodom Dana grada, obilježavanja 50. manifestacije Branje grojzdja i Božića u Pregradi.

Skupštinu je pozdravio i gradonačelnik Marko Vešligaj.