Sazvana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u

Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 21. rujna 2020. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s  26. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade, 

  1. Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. godinu Vatrogasne zajednice grada Pregrade, 

  1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Niskogradnji d.o.o., 

  1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za nastavak rada odgojitelja pomagača u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada, 

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, 

  1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2020. godine i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2020.  godine, 

  1. Razno.

    Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na LINKU