Spaljivanje korova i biljnog otpada

Od 1. lipnja do 30. rujna zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru, kao i za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 05,00 sati), za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura te na trasama elektroenergetskih vodova sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade.

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama, osim u cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika, kada su vlasnici/posjednici dužni pravovremeno obavijestiti mjesno nadležno dobrovoljno vatrogasno društvo o mjestu i vremenu spaljivanja.

Spaljivanje je potrebno obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, na udaljenosti od 100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal te 30 m od stambenih objekata i prometnica (osim zemljanih putova). Također, tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala, spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.). Nakon sagorijevanja korova i biljnog otpada osobe su dužne pregledati mjesto loženja te ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom te poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara.

Ovom prilikom apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad. Preporučamo da biljni otpad kompostirate, a u slučaju spaljivanja o svojoj namjeri obavijestite vatrogasce i pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom.

Pozivamo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja s ciljem zaštite osoba i imovine.

Ministarstvo unutarnjih poslova, pa tako i Policijska uprava Krapinsko-zagorska, apeliraju na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.