Srednja škola Pregrada partner u projektu vrijednom više od 48 milijuna kuna

Srednja škola Pregrada

Srednja škola Pregrada uz Srednju školu Čakovec partner je na projektu Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Trajanje projekta je od 2020. do 2023., a njegova vrijednost iznosi 48.799.878,03 kn iz Europskog socijalnog fonda.  Svrha projekta je izrada novih kurikuluma, unapređenje materijalnih uvjeta rada škola, kao i stručno usavršavanje djelatnika. Uspostavit će se nova organizacijska struktura, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno-obrazovnih radnika za razvoj/unaprjeđenje i provedbu programa redovnog strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih.

Aktivnosti škola u sklopu projekta su strukturiranje suradnje s partnerima i ključnim dionicima oko organizacijskih, administrativno-upravnih, stručno pedagoških, logističkih i drugih aspekata važnih za rad Centra i provedbu različitih djelatnosti te postavljanje okvira djelatnosti Regionalnog centra kompetentnosti, suradnja i razmjena iskustva s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu te međunarodnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja, razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija na razinama 2, 3, 4.1, 4.2 i 5 kao i stručne podloge za razvoj i/ili unapređenje programa redovnog strukovnog obrazovanja i formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih, razvoj i/ili modernizacija strukovnih kurikuluma s naglaskom na inovativne metode poučavanja i inovativne modele učenja (Medicinska geografija, Biblioterapija, Biologija, Kemija, Informatika, Matematika, Fizika), razvoj i/ili modernizacija programa primjerenih učenicima s teškoćama  (Tjelesno zdravstvena kultura) te razvoj i/ili modernizacija formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih, provedba programa redovnog strukovnog obrazovanja i formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih koji su dio djelatnosti rada Centra (fizioterapeutski tehničar). Osim toga, dodatno će se razvijati individualizirani programi za osobe s invaliditetom  (Hrvatski znakovni jezik), izradit će se i nabaviti nastavni i didaktički, audio-vizualni i interaktivni materijali, pomoćna nastavna sredstva, priručnici i udžbenici u digitalnom obliku te će se  pripremiti učenici za sudjelovanje na natjecanjima u vještinama (na nacionalnoj/međunarodnoj razini), na smotrama te će se organizirati natjecanja u sklopu Centra.

„Sudjelovanje u navedenom projektu za Srednju školu Pregrada je od velikog značaja s obzirom da će značajno unaprijediti i materijalne i kadrovske uvjete rada programa s područja zdravstva te time i samu konkurentnost na području odgoja i obrazovanja“, istaknula je ravnateljica Srednje škole Pregrada dr.sc. Vilmica Kapac.