Stožer civilne zaštite Grada Pregrade

Članovi Stožera civilne zaštite:

Gordana Križanec Ružić  načelnica
Siniša Petrak zamjenik načelnice
Krunoslav Golub član
Marijan Turniški član
Dražen Strabić član
Štefica Pasarić članica
Dubravko Leskovar član
Božidar Ladišić član
Marijan Peer član
Mladen Burić član
Goran Krklec član
Igor Cajhen član

Kontakt:
E-mail: stozercz@pregrada.hr

Načelnica Stožera: 091 376 0500

Zamjenik načelnice: 091 212 6301