Trening-program Društvene i solidarne ekonomije u Pregradi

Prvi dan treninga
U Pregradi se od 22. do 24. veljače održava trening-program Društvene i solidarne ekonomije (DSE) za građane koji žele biti uključeni u održivi ekonomski razvoj svoga grada i doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj okolini. Program je organiziran u sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju, koji provodi udruga Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) u suradnji sa švicarskim partnerom, Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve, i hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom.

Početkom 2020.g. godine provedeno je znanstveno istraživanje o stavovima stanovnika Ludbrega i Pregrade o kvaliteti života u njihovim gradovima, o njihovu doživljaju grada, kvaliteti života, radu lokalne samouprave, o tome što ih veseli i čini ponosnima, pozitivnim stvarima koje ih okružuju ili pak izazovima i nedostacima koje smatraju da treba unaprijediti. Na osnovi rezultata istraživanja i razgovora s fokus grupama, dizajniran je trening-program s ciljem kreiranja DSE modela dobre prakse, koji će sudionicima pružiti znanja i alate kako bi vlastitim djelovanjem mogli doprinijeti kvaliteti života sredine u kojoj žive. 

Tijekom trodnevnog trening-programa, partneri iz Švicarske i ekspertni tim ZMAG-a upoznat će sudionike s radom Komore za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva, kao i s principima, vrijednostima i primjerima dobre prakse Društvene i solidarne ekonomije. Trening će prenijeti znanje i iskustvo partnerima u Hrvatskoj, važnim dionicima u Pregradi, o korištenju društvene i solidarne ekonomije za razvoj javnih politika i akcijskih planova, a glavna svrha treninga je izrada lokalnog projekta koji će se implementirati po principima društvene i solidarne ekonomije.

Edukacija kroz praktične treninge bit će vezana uz rezultate istraživanja koji su objavljeni u Studiji o kvaliteti života u gradu Pregrada, odnosno odražavat će teme koje su stanovnici Pregrade istaknuli kao najbitnije za njihovu kvalitetu života i najpotrebnije njihovoj zajednici. Tako će u gradu Pregradi, predstavnici lokalne zajednice, u sklopu trening programa, imati priliku raditi na osmišljavanju projekta zelene tržnice.

Projekt je financiran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske preko poziva Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj.