Ulaganja ŽUC-a KZŽ i Hrvatskih voda u 2020. godini na području Pregrade

U 2020. godini na području grada Pregrade Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izvodila je radove ukupne vrijednosti 1.770.789,69 kn.

Tako je saniran habajući asfaltni sloj na dionici Ž22007 na Vinagori u dužini od 1 kilometra u iznosu od 360.344,69 kn, a također su sufinancirani radovi na izgradnji nogostupa i autobusnog stajališta uz Ž2151 u Sopotu u vrijednosti od 272.445,00 kn. Izvodili su se i radovi redovitog održavanja koji uključuju košnju, rezanje granja, sanaciju manjih oštećenja asfaltom te održavanje ceste u zimskim uvjetima u ukupnoj vrijednosti  1.138.000,00 kn, a kroz radove redovitog održavanja dodatno je izvršeno presvlačenje novim asfaltnim slojem dionice 2118 Vrhi Pregradski/Gorjakovo.

Hrvatske vode u 2020. godini sufinancirale su radove te izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Pregrade i to: klizište Sv. Ana Plemenšćina, Vrhi Pregradski, Kostel Bregi, Bregi Kostelski, Gornja Plemenšćina i Kostel, s iznosom od 60% od ukupnog iznosa, odnosno s iznosom od 909.983,15 kn.