Urbact Lokalna Grupa Grada Pregrade održala 9. sastanak

Urbact Lokalna Grupa Grada Pregrade sastala se po deveti puta u srijedu 24. lipnja 2020. godine. Članovi ULG sastali su se u nešto manjem broju, ali sastanak je protekao u vrlo konstruktivnom ozračju. Nakon iznošenja planova aktivnosti do kraja 2020. godine, članovi su razmotrili održivost rada ULG-a i nakon završetka samog projekta. Plan je preoblikovati ULG u savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pregrade, kako bi mu se osigurala politička i financijska podrška. ULG bi tako i dalje nastavio sa radom kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća u području socijalne skrbi, kulture, sporta, odnosno u području jačanja međugeneracijske solidarnosti, volonterstva i društveno korisnog poduzetništva u lokalnoj zajednici.

Najviše projektnih aktivnosti planira se od rujna 2020. a sve ovisno o razvoju epidemiološke situacije. Održavanje međunarodnih sastanaka također ovisi o razvoju epidemiološke situacije, kao i epidemioloških mjera u državama gradova partnera.

Sukladno postojećoj epidemiološkoj situaciji na području Europe i nemogućnosti provođenja projektnih aktivnosti, trajanje projekta službeno je produženo za ukupno 6 mjeseci, odnosno do 4. lipnja 2021. godine.