Uređeno dječje igralište Kuna-park

Kunapark

Završili su radovi na uređenju dječjeg igrališta Kuna-park u Pregradi. Uz pripremne, geodetske, zemljane i hortikulturalne radove, nabavljene su nove sprave za igru, koje su obradovale djecu. Tako mališani u uređenom parku mogu uživati u ljuljačkama, penjalici, klackalici i drugim sadržajima prilagođenim njihovom uzrastu. Također, postavljena je klupa za dojilje, stalak za bicikle te koševi za pseći izmet.

Ukupna vrijednost projekta je 505.000,00 kn, a izvođač radova bio je„Građevinar Hrvoj“ iz Poznanovca izabran temeljem provedenog postupka jednostavne nabave. Stručni nadzor provodio je „Kostelgrad-projekt“.

Podsjećamo, Grad Pregrada prijavio je krajem studenog 2018. godine projekt „Rekonstrukcija dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada“ na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla za tip operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Inicijativa za uređenje Kuna-parka potekla je od Dječjeg gradskog vijeća, a riječ je o igralištu koje kojemu gravitira veliki broj djece jer je smješteno između Dječjeg vrtića Naša radost i OŠ Janka Leskovara zbog čega je Grad Pregrada projekt procijenio prioritetnim. Nakon provedenog postupka odabira projekata od strane LAG-a, podnesen je Zahtjev za potporu na Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“. Temeljem Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 4. prosinca 2019. godine sklopljen je Ugovor o financiranju s APPRRR vrijedan 266.850,00 kn.

Tags