Važni kontakti

Stožer civilne zaštite Grada Pregrade
Načelnica stožera: Gordana Križanec Ružić
Kontakt: 091 376 0500; stozercz@pregrada.hr

Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada
Kontakt za dostavu namirnica i lijekova starijima i nemoćnima: 098 857 120; 049 376 013

Dežurne epidemiološke službe u KZŽ:
099 245 5545
091 730 7913
091 5103 165

Izdvojena ordinacija za osobe sa sumnom na koronavirus: Ambulanta u Oroslavju, Ulica Stjepana Radića 6a
049 264 057

Poseban broj za informacije o koronavirusu: 113

Zavod za javno zdravstvo KZŽ
091 730 7913
091 510 31 65
098 29 35 78

TELEFONSKA LINIJA ZA PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU OSOBAMA U SAMOIZOLACIJI I KARANTENI
Podrška je dostupna na broju 091/1995005 svaki dan od 7.00 do 22.00 sata

Telefonska linija za psihološku pomoć
Psihološku pomoć građani mogu zatražiti 24 sata dnevno na broj 091/576-3024