Vatrogasna vježba u DV Naša radost

U Dječjem vrtiću Naša radost Pregrada u utorak, 9. lipnja 2020. održana je vježba evakuacije na temu „požar u kotlovnici“ u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Pregrada.

Vježba je započela tako da je u 10:15h spremačica uočila požar u kotlovnici i o tome odmah obavijestila nadležnu osobu u vrtiću. Voditeljica evakuacije izvršila je izviđanje te procijenila da požar ne može sama ugasiti. Odmah zapovijeda evakuaciju sve djece i svog osoblja te poziva vatrogasce na broj 193. VOC ZJVP odmah po dojavi daljinskim uklopom uključuje sirenu na vatrogasnom domu u Pregradi. Na intervenciju izlazi DVD Pregrada s 9 vatrogasaca i sva 3 vozila. Dolaskom na mjesto intervencije voditeljica evakuacije obavještava zapovjednika da su sva djeca uspješno evakuirana pa nema potrebe za nikakvim spašavanjem. Navalna grupa oprema se izolacijskim aparatima te vrši unutarnju navalu u kotlovnicu te preventivno pretraživanje prostorija. Za to vrijeme posada autocisterne postavlja jedan C mlaz kojim hlade krov da se spriječi širenje požara. Nakon što je požar ugašen vrši se provjetravanje prostorija, posprema opreme i kratka analiza.

U vježbi je sudjelovalo 45 djece iz jaslica i 73 iz vrtićkih skupina i 22 radnika, a kompletna evakuacija djece provedena je za 1,33 min.