Započelo uređenje nerazvrstanih cesta

Prema zahtjevu MO Cigrovec, u suradnji s Gradom Pregrada, ovih dana započelo je uređenje nerazvrstanih cesta na području ovog mjesnog odbora, a ovaj put uređena je nerazvrstana cesta Brezaki u Cigrovcu.
Također, na cijelom području Grada Pregrade u punom jeku je sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama, pa su tako sanacijom prošli mjesec obuhvaćeni MO Kostel i MO Benkovo, te danas MO Plemenšćina i Stipernica.
Ovaj mjesec sanacija udarnih rupa i održavanja nerazvrstanih prometnica provoditi će se na području MO Plemenšćina, MO Benkovo i MO Cigrovec, a dalje prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada (prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu) i vremenskim prilikama.
Na području Grada Pregrade intenzivno se provode radovi na održavanju cestovne infrastrukture po mjesnim odborima. Radi se prvenstveno o interventnom održavanju nerazvrstanih cesta, za koje su mjesni odbori dostavili podatke i za koje su napravljeni planovi sanacije. Interventno održavanje provodi Niskogradnja d.o.o., na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta sklopljenog sa Gradom Pregrada, a koji se odnosi na cijelo područje Pregrade.
Grad Pregrada ima jednu od najduljih mreža nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, u duljini od ukupno 260 km. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje kolnika, popravak asfaltnih kolnika, popravak makadamskih kolnika, održavanje objekata za cestovnu odvodnju, košnju trave i sječu raslinja uz prometnice i ostale radove.