Završen projekt adaptacije zgrade muzeja i knjižnice za pristup osobama s invaliditetom

Ulaz u muzej - novo stanje

Krajem 2020. godine završio je projekt pod nazivom “Adaptacija zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom”, ukupne vrijednosti 165.820,00 kuna. Riječ je o projektu Muzeja grada Pregrade kojeg je u prošloj godini uspješno realizirao ravnatelj muzeja dr. sc. Davor Špoljar, uz pomoć sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (programi investicija) i sredstava Grada Pregrade. Podsjetimo, Ministarstvo je za projekt odobrilo 150.000,00 kuna, a Grad Pregrada osigurao je preostalih 15.820,00 kuna.

Projekt je provođen od ožujka do prosinca 2020. godine, a obuhvatio je ugradnju kose stubišne platforme Vimec V64, radove na obnovi vanjskih ulaznih vrata zgrade te radove na rekonstrukciji vanjskog ulaznog dijela zgrade muzeja i knjižnice, kao i izradu cjelokupne potrebne projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih suglasnosti i prethodnih odobrenja od nadležnih tijela.

Po potpisanom ugovoru s Ministarstvo kulture i medija izrađena je tehnička dokumentacija stepeništa, koja je uključivala detaljnu izmjeru stepeništa u zgradi muzeja i knjižnice te izradu tlocrta i presjeka stepeništa i potencijalnih platformi za ugradnju. S obzirom na to da se zgrada muzeja i knjižnice nalazi u zoni zaštite nepokretnog kulturnog dobra pod nazivom „Kulturno-povijesna cjelina grada Pregrade“, upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, muzej je 3. srpnja 2020. za ugradnju platforme ishodio suglasnost od nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini Ministarstva kulture i medija RH. Po ishođenoj suglasnosti, muzej je tijekom kolovoza 2020. proveo postupak jednostavne nabave, tijekom kojega je izabrana najpovoljnija ponuda tvrtke Adrialift d.o.o. iz Rijeke. Nakon radova na montaži, u srijedu, 14. listopada 2020. u zgradi muzeja i knjižnice u Pregradi puštena je u pogon kosa stubišna platforma. Platforma modela V64 za savladavanje jednog kraka stepeništa ugrađena je na prvo unutarnje stepenište u zgradi muzeja i knjižnice, koje povezuje ulazni prostor u zgradu s visokim prizemljem, gdje se nalaze prostori Gradske knjižnice Pregrada, galerija, muzejska trgovina (suvenirnica) i sanitarni čvor.

Osim ugradnje kose stubišne platforme, projekt je obuhvatio i radove na sanaciji ulaznih vrata zgrade muzeja i knjižnice te radove na rekonstrukciji vanjskog ulaznog dijela, za koje je muzej također dao izraditi tehničku dokumentaciju i ishodio potrebna prethodna odobrenja od strane nadležnog konzervatorskog odjela. Vanjska ulazna vrata, izrađena u secesijskom stilu početkom 20. stoljeća, nekoliko su puta obnavljana, međutim već su bila u jako lošem stanju s dotrajalim i ispadajućim elementima, deformiranim elementima te staklima koja su prijetila ispadanjem iz prozorskih otvora. Na temelju prikupljene ponude i sklopljenog ugovora, radovi na sanaciji ulaznih vrata izvođeni su od strane Stolarije Zemljić. Radovi su obuhvatili skidanje oba krila vanjskih ulaznih vrata s dovratnika te kompletnu sanaciju vrata. Radovi su izvođeni tijekom studenoga 2020., a izvorna ulazna vrata, vraćena su sa sanacije i montirana na ulaz početkom prosinca 2020.

Projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju vanjskog ulaznog dijela izradila je tvrtka KOSTELGRAD-PROJEKT d.o.o. na temelju ponude, a ista tvrtka obavljala je i poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova temeljem sklopljenog ugovora. Radove na rekonstrukciji vanjskog ulaznog dijela je temeljem prikupljene ponude i sklopljenog ugovora izvodila KUNA-GORA, zanatska zadruga iz Pregrade, a radovi su dovršeni krajem prosinca 2020. U sklopu radova rekonstruiran je postojeći ulaz u zgradu muzeja i knjižnice u Pregradi, koji je već bio u dotrajalom stanju, s vidljivim mnogobrojnim pukotinama na stepenicama i otkinutim dijelovima te nije bio prilagođen osobama s invaliditetom. Novi ulaz osim zadržavanja postojećeg modela pristupa zgradi putem stepenica iz smjera istoka i sjevera, dobio je i vanjsku pristupnu rampu iz smjera juga, zbog lakšeg pristupa osobama s invaliditetom te osobama sa smanjenom pokretljivošću. Osim toga, na fasadu zgrade je uz pristupnu rampu montiran rukohvat od nehrđajućeg (inox) čelika, za lakše kretanje, a vanjsko stepenište dobilo je taktilni opločnik za lakši pristup slijepim i slabovidnim osobama.

Realizacijom ovog projekta osobama s invaliditetom te osobama smanjene pokretljivosti olakšan je pristup javnim prostorima u kojima su smješteni Gradska knjižnica Pregrada te Muzej grada Pregrade. Ovim projektom muzej je želio osigurati dostupnost javnih i kulturnih sadržaja koji se odvijaju u zgradi muzeja i knjižnice svim zainteresiranima, uključujući osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Provedbom projekta želljela se također povećati vidljivost osoba s poteškoćama u javnom životu grada i potaknuti njihov aktivniji angažman u kulturnim aktivnostima.

„Prije svega, želio bih zahvaliti Ministarstvu kulture i medija na kontinuiranoj podršci ulaganjima u zgradu muzeja i knjižnice u Pregradi, kao i Gradu Pregradi na čelu s gradonačelnikom Markom Vešligajem na dobroj suradnji. Također zahvaljujem na pomoći i Konzervatorskom odjelu u Krapini te svim drugim osobama koje su bile uključene u ovaj projekt. Ponosan sam na to što smo i u iznimno teškoj godini poput prošle uspjeli realizirati ovakvu investiciju u našu zgradu. Vjerujem da su rezultati ovog projekta na korist svim posjetiteljima muzeja, korisnicima knjižnice ili učenicima i nastavnicima Glazbene škole Pregrada. Djelovanje u povijesnoj zgradi u središtu grada, u kulturno-povijesnoj jezgri grada Pregrade ima svoju ljepotu, no uz to zadovoljstvo dolazi i obaveza o kontinuiranoj brizi i ulaganju u očuvanje naše baštine. Osim građanima Pregrade, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, pristup zgradi važan je i zbog blizine bolničkih ustanova te Centra za odgoj i obrazovanje u susjednim Krapinskim Toplicama, čiji pacijenti i učenici također čine posjetitelje Muzeja grada Pregrade, njima geografski najbližeg muzeja. Za ovu godinu planiramo osigurati pristup osobama s invaliditetom do zbirki u stalnom postavu koje se nalaze na prvom katu naše zgrade, čime bismo u potpunosti prilagodili našu zgradu svim posjetiteljima.“, istaknuo je ravnatelj Muzeja grada Pregrade dr. sc. Davor Špoljar.