Završena sanacija fasade zgrade pregradskog muzeja i knjižnice

Početkom prosinca 2019. godine dovršeni su radovi na sanaciji fasade zgrade pregradskog gradskog muzeja i knjižnice na Trgu Gospe Kunagorske. Time je osigurano nesmetano i sigurno obavljanje muzejske i knjižnične djelatnosti, a ulaz u zgradu postao je siguran je za sve posjetitelje, kao i za nastavnike i učenike Glazbene škole Pregrada koji također koriste dio prostora u zgradi za svoje aktivnosti.

Podsjetimo, navedena zgrada imala je vidljiva oštećenja na nekoliko mjesta na fasadi koja su predstavljala opasnost predstavljala opasnost, kako za prolaznike, tako i za zaposlene jer su dijelovi žbuke na pročeljnoj strani već nekoliko puta prilikom jače kiše ili vjetra pali pred ulaz u zgradu. Također, bila je ugrožena i muzejska čuvaonica, smještena na prvom katu zgrade, u kojoj je pohranjena sva muzejska građa koja se ne nalazi u stalnom postavu jer je prodiranje vode u strukturu zida uzrokovalo pucanje žbuke i s unutarnje strane te je žbuka padala po policama čuvaonice. Iz tog razloga projekt sanacije fasade prijavljen je 2018. godine na Javni poziv Ministarstva kulture, a zatim i početkom 2019. godine na Javni poziv Krapinsko-zagorske županije, na kojima su Muzeju grada Pregrade kao prijavitelju odobrena sredstva za sufinanciranje.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 131.822,20 kuna, od čega je Ministarstvo kulture sufinanciralo projekt s iznosom od 100 tisuća kuna, Krapinsko-zagorska županija s 12 tisuća kuna, dok je Grad Pregrada pokrio ostatak iznosa od 19.822,20 kune. Radove je izvodila Zanatska zadruga Kunagora, izabrana temeljem postupka jednostavne nabave radova kao najpovoljniji ponuditelj, a stručni nadzor nad radovima provodila je tvrtka Kostelgrad-projekt, uz konzervatorski nadzor Konzervatorskog odjela u Krapini Ministarstva kulture. Radovi su se izvodili od početka listopada, a obuhvatili su sanaciju limarskih elemenata i obnovu dijela pročelja i začelja zgrade te soboslikarsko-ličilačke radove.

Inače, zgrada je sagrađena 1908. godine te je sastavni dio kulturno-povijesne cjeline grada Pregrade koja predstavlja zaštićeno kulturno dobro i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.