Završeni projekti

Sanacija klizišta Pregrada Vrhi

Sanacija cestovne infrastrukture odnosno klizišta Vrhi Pregradski koje onemogućuje normalan razvoj poduzetništva i poljoprivrede te otežava dostupnost stanovnicima i javnim službama. Navedenim projektom saniralo bi se 70 m ceste te 4.550 m2 zelene površine. Osam kućanstava više nije ugroženo navedenim klizištem Sanirano je klizište i cesta je osposobljena za normalno prometovanje naseljem, te sam kućanstava više nije ugroženo navedenim klizištem.

Vrijednost projekta: 285.942,50 kn

Natječaj: MRRFEU -Program održivog razvoja lokalne jedinice

Bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: 195.000,00 kn

 

Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti

Natječaj: Ministarstvo turizma RH

Prijavitelj projekta: Krapinsko-zagorska županija           

Ukupna vrijednost projekta:  596.698,63 kuna                 

Trošak partnera: Grad Pregrada: 102.309,38 kuna

                           : Proračun Grada Pregrade za 2017.: 63.902,48 kuna

                           : Ministarstvo turizma RH: 38.406,90 kuna

Grad Pregrada kao jedan od partnera na projektu „Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“  završio je sa realizacijom aktivnosti nabave solarne/ pametne klupe, nabave automata za popravak bicikla i hardverske jedinice za interaktivnu cikloturističku kartu u prosincu 2017. godine. 

Nositelj projekta je Krapinsko- zagorska županija, dok su uz Grad Pregradu partneri na projektu Gradovi Zlatar i Klanjec, te Općine Hum na Sutli, Marija Bistrica, Sveti Križ Začretje i Konjšćina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.698,63 kuna, dok ostvareni iznos potpore Ministarstva turizma za navedeni projekt iznosi 169.900,00 kuna. Opći cilj projekta je unapređenje i promicanje turizma s naglaskom na cikloturizam kroz uređenje javne turističke infrastrukture odnosno pratećih sadržaja na prekograničnoj cikloturističkoj ruti RIDE&BIKE. Specifični ciljevi odnose se na povećanje zadovoljstva cikloturista, upravljanje ciklituristima, uređenje odmorišta za bicikliste, te uređenje cikloturističkih info punktova.

Prekogranična RIDE&BIKE cikloturistička ruta definirana je u sklopu provedbe projekta Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije- „RIDE&BIKE“, odobrenog u okviru Operativnog programa Slovenija- Hrvatska 2007.- 2013. i sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu navedenog projekta, između ostalog, trasirane su i digitalizirane biciklističke staze te su uređena odmorišta za bicikliste.

Vrijeme provedbe: rujan-prosinac 2017. godine.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godini

Ukupna vrijednost projekta:  885.995,28 kuna

Grad Pregrada: 70% ukupne vrijednosti

Građani/ke grada Pregrade: 30% ukupne vrijednosti

Projekt  je započeo u lipnju 2017. godine, pripremom a zatim i provedbom otvorenog postupka javne nabave. Na temelju rezultata provedenog postupka  donesena je odluka o odabiru ponuditelja, Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina, sa kojim je i  sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova. Navedeni izvođač radova izveo je radove na sanaciji ukupno 16 nerazvrstanih cesta na području grada 

NC GRAD PREGRADA 2017 Buteku V-20

NC GRAD PREGRADA 2017 Vinagora V- 27.2 -Javorić

NC GRAD PREGRADA 2017 Vinagora V- 27

NC GRAD PREGRADA 2017 Stipernica ST 4

NC GRAD PREGRADA 2017 Spoj Plemenšćina PL-9

NC GRAD PREGRADA 2017 Kapela-Krsniki PL-11

NC GRAD PREGRADA 2017 Strabići Burići C-13

NC GRAD PREGRADA 2017 Odvojak Burići C-13

NC GRAD PREGRADA 2017 Gorjakovo G-18

NC GRAD PREGRADA 2017 Brletić B-4

NC GRAD PREGRADA 2017 Burić Marijan B 4.2.

NC GRAD PREGRADA 2017 Odvojak Jugi B 9.2.

NC GRAD PREGRADA 2017 Klenice Bu-7

NC GRAD PREGRADA 2017 Sveti Štefan K-5

NC GRAD PREGRADA 2017 Odvojak Drenški K-19

NC GRAD PREGRADA 2017 Kolarija P-30

Radove  je izveo Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina. Temeljem navedenog projekta asfaltirano je 2,33 kilometara nerazvrstanih cesta.

Uz navedeni projekt Sanacije nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godine, u kolovozu ove godine asfaltirana je i vrlo važna dionica, nerazvrstana cesta S19 (Ž2151- PAVLOVEC- VITKOVICA-S20), dužine 750 metara čiju cjelokupnu sanaciju je financirao Grad Pregrada sredstvima predviđenim u Proračunu za 2017. godinu.

Asfaltirane su i dionice na području Plemenšćine, PL 13.7 Krkleci u cijelosti 130 m, te  dionice na Vinagori, V – 10.2 odvojak Čurković  - uspon prema kući u duljini 36 m i  V - 10.1 odvojak I - Bosnari – Boršić  u duljini 220 m.

U 2017. godini ukupno je asfaltirano novih 3,466 km nerazvrstanih cesta na području svih pregradskih Mjesnih odbora. Ulaganja u cestovnu infrastrukturu Grad će nastaviti slijedeće godine, sa ciljem modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade i revitalizacije ruralnih područja.

Vrijeme provedbe: rujan i listopad 2017. godine.

Uređenje nerazvrstane ceste (nastavak ulice Adolfa Thierryja prema naselju Kolarija)

Natječaj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH

Vrijednost projekta: 144.284,00 kn

Nacionalna stredstva: 49%

Grad Pregrada: 61%

Cilj projekta bio je uređenje nerazvrstane ceste (nastavak ulice Adolfa Thierryja prema naselju Kolarija) s ciljem da se naselje Pregrada poveže s naseljem Kolarija. To je 2. faza uređenja navedene dionice, a u zadnjoj fazi je predviđena i izgradnja mosta s ciljem povezivanja. Navedena 2. faza projekta sanacije obuhvatila je habajući sloj kolnika u duljini sanacije iz I. faze projekta (102 m), te izradu kolnika u toj duljini. 

Otkup spomeničke građe Ljekarničke zbirke Thierry

Natječaj: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Ukupna vrijednost projekta: 100.000, 00 kuna

Ministarstvo kulture RH: 50.000,00 kuna

Grad Pregrada: 50.000,00 kuna

CILJ projekta bio je otkup eksponata Ljekarničke zbirke Thierry koji su se nalazili u privatnom vlasništvu. Realizacijom ovog projekta Grad Pregrada postao je vlasnikom Ljekarničke zbirke Thierry u cjelosti.

Ljekarnička  zbirka Thierry sadrži 254 eksponata različitih vrsta materijala. Zbirka daje solidan pregled procesa farmaceutsko- industrijske proizvodnje lijekova obitelji Thierry, iz 19.st: oficina ljekarne, poslovnica, recepti, labaratorij, prostorija za zalihe (u tom segmentu izložbenog prostora ukomponiran je originalni  restaurirani ljekarnički namještaj ljekarne „K Angjelu čuvaru“,  matrice za reklame.

Posebnost zbirke čini kvalitetna očuvanost eksponata, koji omogućavaju mogućnost vizualizacije nastanka, odnosno proizvodnje lijekova, njihove reklame  i otpreme. Zbirka svojim sadržajem eksponata pokriva sve segmente farmaceutsko- industrijske proizvodnje lijekova obitelji Thierrya.

Zbirka  sadrži veoma vrijedne predmete koji omogućavaju vizualizaciju čitavog procesa industrijske proizvodnje lijekova obitelji Thierry. Dio eksponata ove veoma važne zbirke za Hrvatsku i grad Pregradu, nalazi se u vlasništvu  Grada Pregrade a dio u vlasništvu gospodina Milana Cesarca. Eksponati, koji su u vlasništvu gospodina Milana Cesarca, posuđeni su Gradu Pregradi temeljem Ugovora o posudbi eksponata sklopljenog 21. ožujka 2008. godine (Klasa: 610-01/08-01/30, Urbroj: 2214/01-03-08-1).

Realizacija projekta: rujan 2016.- veljača 2017. godine

PROJEKT OTVORENI GRAD 

- vrijednost projekta 147.000,00 kuna

- period provedbe projekta: 2013. - 2014.g.

Grad Pregrada sklopio je 27. prosinca 2013. godine s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva Sporazum o sufinanciranju projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom „Otvoreni grad“, a namjera mu je bila osigurati uređenje adekvatnog prostora za rad mnogobrojnih udruga sa gradskog područja. Radi se o prostorima u aneksu zgrade Grada, a prostori za korištenje su tako dodijeljeni KUD-u Pregrada, Šahovskom klubu Pregrada, Udruzi promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“, Pregradi info, Civilnoj udruzi građana (CUG), Društvu „Naša djeca“ Pregrada, Gljivarskom društvu „Lisičica“, Udruzi uzgajatelja malih životinja „Zagorje“ i Udruzi pčelara „Medeni“ iz Pregrade. Udruge su tako na korištenje dobile prostore koji će im osigurati bolje uvjete djelovanje i veći doprinos zajednici. U okviru projekta uređena je i Gradska vijećnica koja će tako služiti udrugama kao mjesto za održavanje seminara, prezentacija, tribina i raznih drugih aktivnosti. Isto tako, u okviru projekta održano je niz radionica, predavanja i edukacija namijenjenih udrugama i građanima.

PROJEKT "MODERNIZACIJA VINSKIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE"

- vrijednost projekta 903.750,00 kn 

- projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 723.000,00 kuna

- vrijeme provedbe projekta: 2014. godina

Grad Pregrada prijavio se početkom 2014. godine na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, na kojemu je sa svojim projektom "Modernizacija vinskih cesta na području grada Pregrade" ostvario prava na sufinanciranje i modernizaciju vinskih cesta u iznosu od 723.000,00 kuna. Radovi asfaltiranja odvijali su se na tri dionice, prva dionica Golčeci-Cesarci-Tepeši-Premerli proteže se duljinom od 1300 metara, druga dionica Plemenšćina-Kostel duljinom od 1000 metara, te treća dionica Pregrada Vrhi-Plemenšćina duljinom od 600 metara. Ovim projektom je asfaltirano i modernizirano 2900 metara vinsko turističkih cesta na području Plemenšćine, a sve s ciljem razvoja turizma i vinogradarstva na području Grada Pregrade, povećanja broja turista, revitalizacije postojećih vinogradarskih, vinskih i turističkih kapaciteta te u konačnici, povećanja lokalne zaposlenosti.

 

PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU"

- vrijednost projekta 200.000,00 kn

- projekt je sufinanciran od strane Ministarstva gospodarstva sa 120.000,00 kuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80.000,00 kuna

- vrijeme provedbe projekta: 2014. godina

Grad Pregrada prijavio se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu financiranja projekata Energetske učinkovitosti u zgradarstvu sa projektom koji ima za cilj unapređenje energetske učinkovitosti na zgradi u vlasništvu Grada Pregrade na način da se zamijeni postojeća stolarija na prvom katu zgrade. U sklopu projekta Energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Grad Pregrada je ostvario prava na sufinanciranje u iznosu od 80.000,00 kuna. Kako je Grad Pregrada već ranije iste  godine ostvario prva na sufinanciranje istog projekta od strane Ministarstva gospodarstva u iznosu od gotovo 120.000,00 kuna, tako je ukupna investicija za navedeni projekt u iznosu od 200.000,00 kuna potpuno financijski osigurana sredstvima od strane Ministarstva gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

PROJEKT "MLADI ZA PREGRADU, PREGRADA ZA MLADE"

- vrijednost projekta 92.946,00 kuna

- projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 69.250,00 kuna

- vrijeme provedbe projekta: 2014.-2015.g.

Grad Pregrada u partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Pregrada i Klubom mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije ostvario je prava na novčana sredstva, te je  16.09.2014. potpisan ugovor u iznosu od 69.250,00 kuna putem projekta Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade, kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" kroz izradu Gradskog programa za mlade dati će mogućnost mladima na području Pregrade da se aktivnije uključe u rad lokalne zajednice te da osnaže svoje djelovanje kroz razne aktivnosti i da kroz sustav informiranja upoznaju zajednicu o politikama za mlade. Kao početna faza projekta odabrana je anketa za dobivanje korisnih podataka od mladih. Svrha anketiranja je dobivanje podloge za utvrđivanje prioritetnih potreba te izrada Programa djelovanja za mlade u Gradu Pregradi, kao i akcijskog plana za provedbu tog programa. U sklopu projekta održana je i dvodnevna edukacija o javnim politikama i politikama za mlade na kojoj su se polaznici imali prilike upoznati s osnovnim demografskim karakteristikama mladih, postojećim pravnim okvirom javnih politika za mlade na europskoj i nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i uspješnim primjerima implementacije gradskih programa za mlade. Projekt još uvijek traje, a završetak projekta planiran je sredinom 9. mjeseca.