deratizacija

logo grad

Obavještavamo Vas da će dana 17. studenog 2020. godine društvo Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz Gorjakova, temeljem zaključenog Ugovora s Gradom Pregradom, započeti s provođenjem obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području grada Pregrade. Preventivna sustavna deratizacija na području grada provodit će se u periodu od dvanaest radnih dana u radnom vremenu od 8 do 15 sati. U slučaju kišnog vremena moguće su promjene plana.

Plan provedbe nalazi se u prilogu

Više