financijska potpora

Ilustracija

Temeljem Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva za nastavak prava na financijsku potporu učenika srednjih škola i studenata s područja grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje Popis za nastavak financijske potpore učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Pregrade u školskoj i akademskoj godini 2020./2021.

Više
Ilustracija

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade raspisuje 

NATJEČAJ
za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima
s prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021.

Pravo na financijsku potporu imaju

Više